Omeibutsu

Famous utensils up to the time of Rikyu, as classified by Matsudaira Fumai.

Omotesenke Fushin'an Close